Cà phê - Trà

Cà phê - Đồ uống

Có 12 địa điểm
Phân khu Sapphire 1 (S1)
Phân khu Sapphire 2 (S2)
Phân khu Sapphire 3 (S3)
Phân khu Sapphire 4 (S4)
Vincom Mega Mall
PHA Coffee

PHA Coffee

 • S4.03
 • 0921 163 636
 • 07:00 - 23:00 hàng ngày
Highlands Coffee

Highlands Coffee

 • Tầng 1
 • 08:00 - 22:00 hàng ngày
Trung Nguyên E-Coffee

Trung Nguyên E-Coffee

 • S2.05
 • 1900 969668
 • 06:00 - 22:00 hàng ngày
Aha coffee

Aha coffee

 • S2.01
 • 0877 214 399
 • 06:00 - 22:00 hàng ngày
ROSIER

ROSIER

 • S4.03
 • 0705 009 666
 • 07:00 - 22:00 hàng ngày
Aha coffee

Aha coffee

 • S4.02
 • 0877 214 399
 • 06:00 - 22:00 hàng ngày
Machiko Coffee & Cake

Machiko Coffee & Cake

 • S3.02
 • 0961 950 488
 • 7:00 - 22:30 hàng ngày
 K Coffee House

K Coffee House

 • S3.02
 • 0366 930 909
 • 07:00 - 19:00 hàng ngày
étudo coffee & dessert

étudo coffee & dessert

 • S3.03
 • 0582 559 555
 • 07:00 - 22:00 hàng ngày
Raimu Coffee

Raimu Coffee

 • Tầng 1
 • 0989 055 151
 • 08:00 - 22:00 hàng ngày
Mimi's Coffee

Mimi's Coffee

 • S1.06
 • 0934 679 688
 • 06:00 - 22:00 hàng ngày
Aha coffee

Aha coffee

 • Tầng 1
 • 08:00 - 22:00 hàng ngày
Địa điểm được tài trợ

Địa điểm này đã tham gia chương trình "Địa điểm được tài trợ" của Sổ tay Smart City.

Vị trí hiển thị hàng đầu sẽ giúp sản phẩm - dịch vụ tiếp cận được nhiều khách hàng tiềm năng hơn. 

Liên hệ với Sổ tay Smart City để đăng ký tham gia chương trình này!