Cắt tóc - Gội đầu

Làm đẹp

Có 14 địa điểm
Phân khu Sapphire 1 (S1)
Phân khu Sapphire 2 (S2)
Phân khu Sapphire 3 (S3)
Phân khu Sapphire 4 (S4)
Academy Vin Hair

Academy Vin Hair

 • S3.02
 • 0877 889 995
 • 09:00 - 21:30 hàng ngày
Tóc Nam

Tóc Nam

 • S1.06
 • 09:00 - 21:00 hàng ngày
Hair Salon Tuyên Còi

Hair Salon Tuyên Còi

 • S1.01
 • 0386 595 296
 • 08:00 - 21:00 hàng ngày
Tóc Nam Đăng Quang

Tóc Nam Đăng Quang

 • S1.05
 • 0865 869 998
 • 09:00 - 21:00 hàng ngày
Spa Home - mie

Spa Home - mie

 • S2.03
 • 0988 601 901
 • 09:00 - 21:00 hàng ngày
Barber Shop

Barber Shop

 • S3.02
 • 086 586 9998
 • 09:00 - 21:00 hàng ngày
NailGem Salon Khánh Huyền

NailGem Salon Khánh Huyền

 • S4.03
 • 0970 9868 384
 • 8:30 - 21:00 hàng ngày
Hair Salon

Hair Salon

 • S1.01
 • 09:00 - 21:00 hàng ngày
Dong Nguyen Hair Studio

Dong Nguyen Hair Studio

 • S4.03
 • 0383 499 199
 • 08:30 - 22:00 hàng ngày
AT Hair Salon & Nail

AT Hair Salon & Nail

 • S2.01
 • 0916 732 008
 • 08:00 - 22:00 hàng ngày
Cắt Tóc Nam

Cắt Tóc Nam

 • S2.05
 • 09:00 - 21:00 hàng ngày
Oanh Vincy Beauty & Hair Salon

Oanh Vincy Beauty & Hair Salon

 • S1.06
 • 0982 837 007
 • 09:00 - 21:00 hàng ngày
Hair Salon Tóc 868

Hair Salon Tóc 868

 • S1.03
 • 0983 131 360
 • 09:00 - 21:00 hàng ngày
NailGem Salon Khánh Huyền

NailGem Salon Khánh Huyền

 • S3.03
 • 0970 9868 384
 • 8:30 - 21:00 hàng ngày
Địa điểm được tài trợ

Địa điểm này đã tham gia chương trình "Địa điểm được tài trợ" của Sổ tay Smart City.

Vị trí hiển thị hàng đầu sẽ giúp sản phẩm - dịch vụ tiếp cận được nhiều khách hàng tiềm năng hơn. 

Liên hệ với Sổ tay Smart City để đăng ký tham gia chương trình này!