Chi nhánh / Phòng giao dịch ngân hàng

Ngân hàng - ATM

Có 2 địa điểm
Phân khu Sapphire 2 (S2)
Phân khu Sapphire 4 (S4)
Techcombank

Techcombank

  • S2.05
  • 08:00 - 17:00 T2 đến T7
VP Bank

VP Bank

  • S4.03
  • 1900 54 54 15
  • 07:00 - 17:00 hàng ngày
Địa điểm được tài trợ

Địa điểm này đã tham gia chương trình "Địa điểm được tài trợ" của Sổ tay Smart City.

Vị trí hiển thị hàng đầu sẽ giúp sản phẩm - dịch vụ tiếp cận được nhiều khách hàng tiềm năng hơn. 

Liên hệ với Sổ tay Smart City để đăng ký tham gia chương trình này!