Giặt là - Giúp việc

Giặt là - Giúp việc

Có 2 địa điểm
Phân khu Sapphire 2 (S2)
Phân khu Sapphire 4 (S4)
Lọc theo địa điểm
Giặt Là Sạch Cộng

Giặt Là Sạch Cộng

  • S4.02
  • 0931 994 000
  • 08:00 - 22:00 hàng ngày
Giặt Sấy Wash Friends

Giặt Sấy Wash Friends

  • S2.05
  • 0971 877 736
  • 07:00 - 21:30 hàng ngày
Địa điểm được tài trợ

Địa điểm này đã tham gia chương trình "Địa điểm được tài trợ" của Sổ tay Smart City.

Vị trí hiển thị hàng đầu sẽ giúp sản phẩm - dịch vụ tiếp cận được nhiều khách hàng tiềm năng hơn. 

Liên hệ với Sổ tay Smart City để đăng ký tham gia chương trình này!