Gym

Thể thao - Giải trí

Có 2 địa điểm
Phân khu Sapphire 1 (S1)
Phân khu Sapphire 2 (S2)
Lọc theo địa điểm
Home Fitness

Home Fitness

  • S2.01
  • 092 333 33 16
  • 06:00 - 22:00 hàng ngày
NextGen Sports Center

NextGen Sports Center

  • S1.01
  • 0987 806 042
  • 07:00 - 22:00 hàng ngày
Địa điểm được tài trợ

Địa điểm này đã tham gia chương trình "Địa điểm được tài trợ" của Sổ tay Smart City.

Vị trí hiển thị hàng đầu sẽ giúp sản phẩm - dịch vụ tiếp cận được nhiều khách hàng tiềm năng hơn. 

Liên hệ với Sổ tay Smart City để đăng ký tham gia chương trình này!