Hiệu thuốc

Y tế - Sức khỏe

Có 15 địa điểm
Phân khu Sapphire 1 (S1)
Phân khu Sapphire 2 (S2)
Phân khu Sapphire 3 (S3)
Phân khu Sapphire 4 (S4)
Vincom Mega Mall
Nhà Thuốc Tâm Phúc

Nhà Thuốc Tâm Phúc

 • S4.03
 • 0898 255 959
 • 07:00 - 22:30 hàng ngày
Omi Pharma

Omi Pharma

 • Tầng 1
 • 08 6868 0303
 • 08:00 - 22:00 hàng ngày
Nhà Thuốc Hải Phương

Nhà Thuốc Hải Phương

 • S2.03
 • 0246 2610 246
 • 06:30 - 22:00 hàng ngày
Nhà Thuốc Hải Phương

Nhà Thuốc Hải Phương

 • S3.02
 • 0989 191 345
 • 06:30 - 22:00 hàng ngày
Nhà Thuốc Hải Phương

Nhà Thuốc Hải Phương

 • S2.03
 • 0246 2610 246
 • 06:30 - 22:00 hàng ngày
Nhà thuốc Đức Cúc

Nhà thuốc Đức Cúc

 • S1.06
 • 0393 805 255
 • 07:00 - 22:00 hàng ngày
Nhà thuốc Quang Minh

Nhà thuốc Quang Minh

 • S1.05
 • 0375 948 718
 • 06:00 - 22:00 hàng ngày
Nhà thuốc Phương Thảo

Nhà thuốc Phương Thảo

 • S1.03
 • 0969 9933 68
 • 07:00 - 24:00 hàng ngày
Thumedi Store

Thumedi Store

 • S1.01
 • 0828 600 963
 • 08:00 - 22:00 hàng ngày
Nhà Thuốc Hải Phương

Nhà Thuốc Hải Phương

 • S1.03
 • 0246 2610 246
 • 06:30 - 22:00 hàng ngày
Pharmacity

Pharmacity

 • S3.03
 • 18006821
 • 08:00 - 22:00 hàng ngày
Pharmacity

Pharmacity

 • S1.01
 • 18006821
 • 08:00 - 22:00 hàng ngày
Nhà Thuốc Hải Phương

Nhà Thuốc Hải Phương

 • S1.02
 • 0246 2610 246
 • 06:30 - 22:00 hàng ngày
Địa điểm được tài trợ

Địa điểm này đã tham gia chương trình "Địa điểm được tài trợ" của Sổ tay Smart City.

Vị trí hiển thị hàng đầu sẽ giúp sản phẩm - dịch vụ tiếp cận được nhiều khách hàng tiềm năng hơn. 

Liên hệ với Sổ tay Smart City để đăng ký tham gia chương trình này!