Mỹ phẩm

Làm đẹp

Có 6 địa điểm
Vincom Mega Mall
COCOLUX

COCOLUX

 • Tầng 1
 • 0988 888 535
 • 08:00 - 22:00 hàng ngày
Black Pearl

Black Pearl

 • Tầng 1
 • 1900 561 525
 • 08:00 - 22:00 hàng ngày
The Face Shop

The Face Shop

 • Tầng 1
 • 1800 6035
 • 08:00 - 22:00 hàng ngày
The Body Shop

The Body Shop

 • Tầng 1
 • 1900 633 532
 • 08:00 - 22:00 hàng ngày
Beauty Box

Beauty Box

 • Tầng 1
 • 1800 6035
 • 08:00 - 22:00 hàng ngày
SammiShop

SammiShop

 • Tầng 1
 • 1900 2631
 • 08:00 - 22:00 hàng ngày
Địa điểm được tài trợ

Địa điểm này đã tham gia chương trình "Địa điểm được tài trợ" của Sổ tay Smart City.

Vị trí hiển thị hàng đầu sẽ giúp sản phẩm - dịch vụ tiếp cận được nhiều khách hàng tiềm năng hơn. 

Liên hệ với Sổ tay Smart City để đăng ký tham gia chương trình này!