Nail - Mi

Làm đẹp

Có 3 địa điểm
Phân khu Sapphire 2 (S2)
Phân khu Sapphire 3 (S3)
Phân khu Sapphire 4 (S4)
NailGem Salon Khánh Huyền

NailGem Salon Khánh Huyền

  • S4.03
  • 0970 9868 384
  • 8:30 - 21:00 hàng ngày
Spa Home - mie

Spa Home - mie

  • S2.03
  • 0988 601 901
  • 09:00 - 21:00 hàng ngày
NailGem Salon Khánh Huyền

NailGem Salon Khánh Huyền

  • S3.03
  • 0970 9868 384
  • 8:30 - 21:00 hàng ngày
Địa điểm được tài trợ

Địa điểm này đã tham gia chương trình "Địa điểm được tài trợ" của Sổ tay Smart City.

Vị trí hiển thị hàng đầu sẽ giúp sản phẩm - dịch vụ tiếp cận được nhiều khách hàng tiềm năng hơn. 

Liên hệ với Sổ tay Smart City để đăng ký tham gia chương trình này!