Nha khoa

Y tế - Sức khỏe

Có 4 địa điểm
Phân khu Sapphire 1 (S1)
Phân khu Sapphire 2 (S2)
Nha Khoa Venus

Nha Khoa Venus

  • S1.06
  • 0978 662 733
  • 08:00 - 22:00 hàng ngày
Duc Toan Dentist

Duc Toan Dentist

  • S2.03
  • 0366 666 116
  • 09:00 - 21:00 hàng ngày
Nha Khoa Hà Nội

Nha Khoa Hà Nội

  • S1.02
  • 0967 181 515
  • 08:00 - 20:00 hàng ngày
Địa điểm được tài trợ

Địa điểm này đã tham gia chương trình "Địa điểm được tài trợ" của Sổ tay Smart City.

Vị trí hiển thị hàng đầu sẽ giúp sản phẩm - dịch vụ tiếp cận được nhiều khách hàng tiềm năng hơn. 

Liên hệ với Sổ tay Smart City để đăng ký tham gia chương trình này!