Spa - Massage

Làm đẹp

Có 6 địa điểm
Phân khu Sapphire 1 (S1)
Phân khu Sapphire 2 (S2)
Huong Julie Beauty & Spa

Huong Julie Beauty & Spa

 • S1.06
 • 0986 649 946
 • 09:00 - 22:00 hàng ngày
Spa Home - mie

Spa Home - mie

 • S2.03
 • 0988 601 901
 • 09:00 - 21:00 hàng ngày
Doji Spa

Doji Spa

 • S1.05
 • 0888 888 583
 • 09:00 - 21:00 hàng ngày
Liin Spa

Liin Spa

 • S1.01
 • 0961 222 698
 • 09:00 - 21:00 hàng ngày
Roxana Luxury Spa

Roxana Luxury Spa

 • S1.05
 • 0383 421 992
 • 08:00 - 22:00 hàng ngày
Hue's Beauty & Spa

Hue's Beauty & Spa

 • S1.05
 • 0904 632 279
 • 08:00 - 22:00 hàng ngày
Địa điểm được tài trợ

Địa điểm này đã tham gia chương trình "Địa điểm được tài trợ" của Sổ tay Smart City.

Vị trí hiển thị hàng đầu sẽ giúp sản phẩm - dịch vụ tiếp cận được nhiều khách hàng tiềm năng hơn. 

Liên hệ với Sổ tay Smart City để đăng ký tham gia chương trình này!