Phở Lý Quốc Sư
  • Phở Lý Quốc Sư
  • S4.03
  • 0880 026 908
  • 07:00 - 22:00 hàng ngày

Giới thiệu

Dữ liệu đang cập nhật Xem thêm ↓

Nếu bạn đã từng đến địa điểm này, hãy cho mọi người biết cảm nhận của bạn bằng cách để lại bình luận ở phía dưới.

Xem thêm