Làm đẹp

Làm đẹp

Có 25 địa điểm
Phân khu Sapphire 1 (S1)
Phân khu Sapphire 2 (S2)
Phân khu Sapphire 3 (S3)
Phân khu Sapphire 4 (S4)
Vincom Mega Mall
Black Pearl

Black Pearl

 • Tầng 1
 • 1900 561 525
 • 08:00 - 22:00 hàng ngày
Cắt Tóc Nam

Cắt Tóc Nam

 • S2.05
 • 09:00 - 21:00 hàng ngày
Oanh Vincy Beauty & Hair Salon

Oanh Vincy Beauty & Hair Salon

 • S1.06
 • 0982 837 007
 • 09:00 - 21:00 hàng ngày
Tóc Nam Đăng Quang

Tóc Nam Đăng Quang

 • S1.05
 • 0865 869 998
 • 09:00 - 21:00 hàng ngày
Beauty Box

Beauty Box

 • Tầng 1
 • 1800 6035
 • 08:00 - 22:00 hàng ngày
Spa Home - mie

Spa Home - mie

 • S2.03
 • 0988 601 901
 • 09:00 - 21:00 hàng ngày
Huong Julie Beauty & Spa

Huong Julie Beauty & Spa

 • S1.06
 • 0986 649 946
 • 09:00 - 22:00 hàng ngày
NailGem Salon Khánh Huyền

NailGem Salon Khánh Huyền

 • S4.03
 • 0970 9868 384
 • 8:30 - 21:00 hàng ngày
Hair Salon Tuyên Còi

Hair Salon Tuyên Còi

 • S1.01
 • 0386 595 296
 • 08:00 - 21:00 hàng ngày
Academy Vin Hair

Academy Vin Hair

 • S3.02
 • 0877 889 995
 • 09:00 - 21:30 hàng ngày
COCOLUX

COCOLUX

 • Tầng 1
 • 0988 888 535
 • 08:00 - 22:00 hàng ngày
The Body Shop

The Body Shop

 • Tầng 1
 • 1900 633 532
 • 08:00 - 22:00 hàng ngày
Hair Salon

Hair Salon

 • S1.01
 • 09:00 - 21:00 hàng ngày
AT Hair Salon & Nail

AT Hair Salon & Nail

 • S2.01
 • 0916 732 008
 • 08:00 - 22:00 hàng ngày
Hair Salon Tóc 868

Hair Salon Tóc 868

 • S1.03
 • 0983 131 360
 • 09:00 - 21:00 hàng ngày
Dong Nguyen Hair Studio

Dong Nguyen Hair Studio

 • S4.03
 • 0383 499 199
 • 08:30 - 22:00 hàng ngày
Doji Spa

Doji Spa

 • S1.05
 • 0888 888 583
 • 09:00 - 21:00 hàng ngày
Liin Spa

Liin Spa

 • S1.01
 • 0961 222 698
 • 09:00 - 21:00 hàng ngày
Barber Shop

Barber Shop

 • S3.02
 • 086 586 9998
 • 09:00 - 21:00 hàng ngày
The Face Shop

The Face Shop

 • Tầng 1
 • 1800 6035
 • 08:00 - 22:00 hàng ngày
Hue's Beauty & Spa

Hue's Beauty & Spa

 • S1.05
 • 0904 632 279
 • 08:00 - 22:00 hàng ngày
SammiShop

SammiShop

 • Tầng 1
 • 1900 2631
 • 08:00 - 22:00 hàng ngày
NailGem Salon Khánh Huyền

NailGem Salon Khánh Huyền

 • S3.03
 • 0970 9868 384
 • 8:30 - 21:00 hàng ngày
Tóc Nam

Tóc Nam

 • S1.06
 • 09:00 - 21:00 hàng ngày
Roxana Luxury Spa

Roxana Luxury Spa

 • S1.05
 • 0383 421 992
 • 08:00 - 22:00 hàng ngày
Địa điểm được tài trợ

Địa điểm này đã tham gia chương trình "Địa điểm được tài trợ" của Sổ tay Smart City.

Vị trí hiển thị hàng đầu sẽ giúp sản phẩm - dịch vụ tiếp cận được nhiều khách hàng tiềm năng hơn. 

Liên hệ với Sổ tay Smart City để đăng ký tham gia chương trình này!