Thể thao - Giải trí

Thể thao - Giải trí

Có 5 địa điểm
Phân khu Sapphire 1 (S1)
Phân khu Sapphire 2 (S2)
Vincom Mega Mall
Lọc theo địa điểm
Kubo Nano

Kubo Nano

 • Tầng 3
 • 08:00 - 22:00 hàng ngày
Mykingdom

Mykingdom

 • Tầng 2
 • 1900 1208
 • 08:00 - 22:00 hàng ngày
NextGen Sports Center

NextGen Sports Center

 • S1.01
 • 0987 806 042
 • 07:00 - 22:00 hàng ngày
Wolfoo City

Wolfoo City

 • Tầng 3
 • 0967 464 463
 • 10:00 - 22:00 hàng ngày
Home Fitness

Home Fitness

 • S2.01
 • 092 333 33 16
 • 06:00 - 22:00 hàng ngày
Địa điểm được tài trợ

Địa điểm này đã tham gia chương trình "Địa điểm được tài trợ" của Sổ tay Smart City.

Vị trí hiển thị hàng đầu sẽ giúp sản phẩm - dịch vụ tiếp cận được nhiều khách hàng tiềm năng hơn. 

Liên hệ với Sổ tay Smart City để đăng ký tham gia chương trình này!