Thời trang

Thời trang

Có 31 địa điểm
Phân khu Sapphire 1 (S1)
Vincom Mega Mall
Lọc theo địa điểm
PNJ

PNJ

 • Tầng 1
 • 024 3203 0039
 • 08:00 - 22:00 hàng ngày
Lemino

Lemino

 • Tầng 2
 • ‎0247 1061 666
 • 08:00 - 22:00 hàng ngày
HLA

HLA

 • Tầng 1
 • 08:00 - 22:00 hàng ngày
Wacoal

Wacoal

 • Tầng 2
 • 0964 561 232
 • 08:00 - 22:00 hàng ngày
Scorpion

Scorpion

 • 024 6683 6635
 • 08:00 - 22:00 hàng ngày
Giordano

Giordano

 • Tầng 1
 • 08:00 - 22:00 hàng ngày
Vincy

Vincy

 • Tầng 2
 • 0909 411 449
 • 08:00 - 22:00 hàng ngày
Anta

Anta

 • Tầng 1
 • 0886 169 925
 • 08:00 - 22:00 hàng ngày
2CE MINE Style

2CE MINE Style

 • S1.06
 • 0966 243 246
 • 08:00 - 22:00 hàng ngày
Hoang Phuc

Hoang Phuc

 • Tầng 1
 • 1900 6931
 • 08:00 - 22:00 hàng ngày
Beverly Hills Polo Club

Beverly Hills Polo Club

 • Tầng 1
 • 1900 8079
 • 08:30 - 22:00 hàng ngày
Levi's

Levi's

 • Tầng 1
 • 0247 300 8099
 • 08:00 - 22:00 hàng ngày
HERMOSA

HERMOSA

 • Tầng 2
 • 0917 712 345
 • 08:00 - 22:00 hàng ngày
Livan Sport

Livan Sport

 • Tầng 2
 • 0936 282 263
 • 08:00 - 22:00 hàng ngày
AMM

AMM

 • Tầng 1
 • 0862 019 588
 • 08:00 - 22:00 hàng ngày
Aristino

Aristino

 • Tầng 2
 • 0946 595 665
 • 09:00 - 22:00 hàng ngày
Supersports

Supersports

 • Tầng 1
 • 1900 636 401
 • 08:00 - 22:00 hàng ngày
Crocs

Crocs

 • Tầng 1
 • 1900 636 401
 • 08:00 - 22:00 hàng ngày
Made in Vietnam

Made in Vietnam

 • S1.01
 • 0386 595 296
 • 08:00 - 22:00 hàng ngày
Doji

Doji

 • Tầng 1
 • 0889 136 975
 • 08:00 - 22:00 hàng ngày
LYN

LYN

 • Tầng 1
 • 0243 201 3200
 • 08:00 - 22:00 hàng ngày
Lamer

Lamer

 • Tầng 2
 • 0961 399 193
 • 08:00 - 22:00 hàng ngày
Fila

Fila

 • Tầng 1
 • 0905 754 768
 • 08:00 - 22:00 hàng ngày
Xtep

Xtep

 • Tầng 1
 • 0243 203 3315
 • 08:00 - 22:00 hàng ngày
Pantio

Pantio

 • Tầng 2
 • 024 3376 8899
 • 08:00 - 22:00 hàng ngày
Vienne Tran

Vienne Tran

 • Tầng 2
 • 0961 399 193
 • 08:00 - 22:00 hàng ngày
Pierre Cardin

Pierre Cardin

 • Tầng 1
 • 08:00 - 22:00 hàng ngày
Li-Ning

Li-Ning

 • Tầng 1
 • 08:00 - 22:00 hàng ngày
Maxx Sport

Maxx Sport

 • Tầng 1
 • 1900 633 083
 • 08:00 - 22:00 hàng ngày
Converse

Converse

 • Tầng 1
 • 09:00 - 22:00 hàng ngày
Sneaker Buzz

Sneaker Buzz

 • Tầng 1
 • 1900 1093
 • 08:00 - 22:00 hàng ngày
Địa điểm được tài trợ

Địa điểm này đã tham gia chương trình "Địa điểm được tài trợ" của Sổ tay Smart City.

Vị trí hiển thị hàng đầu sẽ giúp sản phẩm - dịch vụ tiếp cận được nhiều khách hàng tiềm năng hơn. 

Liên hệ với Sổ tay Smart City để đăng ký tham gia chương trình này!