Cà phê - Đồ uống

Cà phê - Đồ uống

Có 21 địa điểm
Phân khu Sapphire 1 (S1)
Phân khu Sapphire 2 (S2)
Phân khu Sapphire 3 (S3)
Phân khu Sapphire 4 (S4)
Vincom Mega Mall
 K Coffee House

K Coffee House

 • S3.02
 • 0366 930 909
 • 07:00 - 19:00 hàng ngày
Pozaa Tea

Pozaa Tea

 • Tầng 3
 • 0869 441 365
 • 08:00 - 22:00 hàng ngày
PHA Coffee

PHA Coffee

 • S4.03
 • 0921 163 636
 • 07:00 - 23:00 hàng ngày
Yi Jiang

Yi Jiang

 • S4.02
 • 0983 565 225
 • 08:00 - 23:00 hàng ngày
ROSIER

ROSIER

 • S4.03
 • 0705 009 666
 • 07:00 - 22:00 hàng ngày
Machiko Coffee & Cake

Machiko Coffee & Cake

 • S3.02
 • 0961 950 488
 • 7:00 - 22:30 hàng ngày
Trung Nguyên E-Coffee

Trung Nguyên E-Coffee

 • S2.05
 • 1900 969668
 • 06:00 - 22:00 hàng ngày
TOUS les JOURS Cafe

TOUS les JOURS Cafe

 • S1.06
 • 0242 213 3001
 • 07:00 - 22:00 hàng ngày
Highlands Coffee

Highlands Coffee

 • Tầng 1
 • 08:00 - 22:00 hàng ngày
Yi He Tang

Yi He Tang

 • S4.03
 • 0399 224 688
 • 08:00 - 22:30 hàng ngày
étudo coffee & dessert

étudo coffee & dessert

 • S3.03
 • 0582 559 555
 • 07:00 - 22:00 hàng ngày
Aha coffee

Aha coffee

 • S4.02
 • 0877 214 399
 • 06:00 - 22:00 hàng ngày
ToCoToCo

ToCoToCo

 • Tầng 1
 • 0797 669 977
 • 08:00 - 22:00 hàng ngày
KOI Thé

KOI Thé

 • Tầng 1
 • 08:00 - 22:00 hàng ngày
Rau Má - Bí Đao Anna

Rau Má - Bí Đao Anna

 • S1.06
 • 0783 514 999
 • 07:00 - 22:00 hàng ngày
Aha coffee

Aha coffee

 • S2.01
 • 0877 214 399
 • 06:00 - 22:00 hàng ngày
Tiệm Trà Chanh Lela

Tiệm Trà Chanh Lela

 • S1.06
 • 0862 358 385
 • 07:00 - 22:00 hàng ngày
Mimi's Coffee

Mimi's Coffee

 • S1.06
 • 0934 679 688
 • 06:00 - 22:00 hàng ngày
Yo Tea

Yo Tea

 • Tầng 3
 • 1900 9889 34
 • 08:00 - 22:00 hàng ngày
Aha coffee

Aha coffee

 • Tầng 1
 • 08:00 - 22:00 hàng ngày
Raimu Coffee

Raimu Coffee

 • Tầng 1
 • 0989 055 151
 • 08:00 - 22:00 hàng ngày
Địa điểm được tài trợ

Địa điểm này đã tham gia chương trình "Địa điểm được tài trợ" của Sổ tay Smart City.

Vị trí hiển thị hàng đầu sẽ giúp sản phẩm - dịch vụ tiếp cận được nhiều khách hàng tiềm năng hơn. 

Liên hệ với Sổ tay Smart City để đăng ký tham gia chương trình này!