Siêu thị - Tạp hóa

Siêu thị - Tạp hóa

Có 41 địa điểm
Phân khu Sapphire 1 (S1)
Phân khu Sapphire 2 (S2)
Phân khu Sapphire 3 (S3)
Phân khu Sapphire 4 (S4)
Vincom Mega Mall
Lọc theo địa điểm
Happy True Market

Happy True Market

 • S3.02
 • 0968 080 486
 • 07:00 - 22:00 hàng ngày
S2 Mart

S2 Mart

 • S1.05
 • 0813 996 611
 • 07:00 - 22:00 hàng ngày
Thực Phẩm Sạch Tre Việt

Thực Phẩm Sạch Tre Việt

 • S4.02
 • 0846 162 162
 • 07:00 - 21:30 hàng ngày
Daily Mart

Daily Mart

 • S1.05
 • 0335 766 588
 • 07:00 - 22:00 hàng ngày
WinMart+

WinMart+

 • S1.01
 • 07:00 - 22:00 hàng ngày
MS Mart

MS Mart

 • S4.02
 • 0336 070 782
 • 06:00 - 22:00 hàng ngày
MS Mart

MS Mart

 • S2.03
 • 0886 070 782
 • 06:00 - 22:00 hàng ngày
Alo Foods Mart

Alo Foods Mart

 • S1.01
 • 0986 347 547
 • 07:00 - 22:00 hàng ngày
Green Mart

Green Mart

 • S3.02
 • 0988 020 162
 • 07:00 - 22:00 hàng ngày
Chợ Hải Sản Quảng Ninh

Chợ Hải Sản Quảng Ninh

 • S2.03
 • 0917 658 683
 • 06:00 - 22:00 hàng ngày
Daily Mart

Daily Mart

 • S1.01
 • 0335 766 588
 • 07:00 - 22:00 hàng ngày
Daily Mart

Daily Mart

 • S2.03
 • 0335 766 588
 • 07:00 - 22:00 hàng ngày
May Farm

May Farm

 • S2.03
 • 0913 012 902
 • 06:00 - 22:00 hàng ngày
VitalMart

VitalMart

 • S4.02
 • 0902 195 282
 • 06:00 - 22:00 hàng ngày
Green Mart

Green Mart

 • S1.06
 • 0988 529 262
 • 06:00 - 22:00 hàng ngày
Vinamilk

Vinamilk

 • S2.05
 • 0109396991
 • 08:00 - 22:00 hàng ngày
Japan Mini Mart

Japan Mini Mart

 • S2.05
 • 06:00 - 22:00 hàng ngày
VinMart+

VinMart+

 • S2.03
 • 06:00 - 22:00 hàng ngày
Homefarm

Homefarm

 • S1.01
 • 0247 108 1008
 • 08:00 - 22:00 hàng ngày
Happy True Market

Happy True Market

 • S4.03
 • 0968 080 486
 • 07:00 - 22:00 hàng ngày
Vinamilk

Vinamilk

 • S1.05
 • 0109396991
 • 08:00 - 22:00 hàng ngày
Vivy Mart

Vivy Mart

 • S1.02
 • 0888 807 469
 • 06:00 - 22:00 hàng ngày
Thủy Anh Fruits

Thủy Anh Fruits

 • S1.06
 • 0981 925 232
 • 06:30 - 21:00 hàng ngày
ANNAM GOURMET

ANNAM GOURMET

 • Tầng 1
 • 0914 728 855
 • 08:00 - 22:00 hàng ngày
Daily Mart

Daily Mart

 • S4.02
 • 0335 766 588
 • 07:00 - 22:00 hàng ngày
Winmart+

Winmart+

 • Tầng 1
 • 08:00 - 22:00 hàng ngày
Homefarm

Homefarm

 • S2.05
 • 0247 108 1008
 • 08:00 - 22:00 hàng ngày
Sâm Ngọc Linh Kontum

Sâm Ngọc Linh Kontum

 • Tầng 1
 • 0898 384 999
 • 08:00 - 22:00 hàng ngày
Japan Healthy Mart

Japan Healthy Mart

 • Tầng 1
 • 0987 878 822
 • 08:00 - 22:00 hàng ngày
Đồ Gia Dụng Bạch Dương

Đồ Gia Dụng Bạch Dương

 • S1.06
 • 0918 519 194
 • 08:00 - 22:00 hàng ngày
Sunny Mart

Sunny Mart

 • S2.01
 • 0989 253 385
 • 06:00 - 22:00 hàng ngày
XANH Market

XANH Market

 • S3.02
 • 0923 313 989
 • 06:00 - 22:00 hàng ngày
Mini Market

Mini Market

 • S4.03
 • 0383 261 866
 • 06:00 - 22:00 hàng ngày
Meta Mart

Meta Mart

 • S2.05
 • 0934 238 855
 • 06:00 - 22:00 hàng ngày
K-Market

K-Market

 • S2.05
 • 024 3780 5210
 • 6:00 - 24:00 hàng ngày
Winmart+

Winmart+

 • S3.03
 • 06:00 - 22:00 hàng ngày
Mini Market

Mini Market

 • S2.01
 • 0977 683 766
 • 06:00 - 22:00 hàng ngày
Địa điểm được tài trợ

Địa điểm này đã tham gia chương trình "Địa điểm được tài trợ" của Sổ tay Smart City.

Vị trí hiển thị hàng đầu sẽ giúp sản phẩm - dịch vụ tiếp cận được nhiều khách hàng tiềm năng hơn. 

Liên hệ với Sổ tay Smart City để đăng ký tham gia chương trình này!