ATM

Ngân hàng - ATM

Có 3 địa điểm
Phân khu Sapphire 2 (S2)
Phân khu Sapphire 4 (S4)
VP Bank

VP Bank

  • S4.03
  • 1900 54 54 15
  • 07:00 - 17:00 hàng ngày
Techcombank

Techcombank

  • S2.05
  • 08:00 - 17:00 T2 đến T7
Địa điểm được tài trợ

Địa điểm này đã tham gia chương trình "Địa điểm được tài trợ" của Sổ tay Smart City.

Vị trí hiển thị hàng đầu sẽ giúp sản phẩm - dịch vụ tiếp cận được nhiều khách hàng tiềm năng hơn. 

Liên hệ với Sổ tay Smart City để đăng ký tham gia chương trình này!